Introductie Anybus-IC Single Chip
Printed Circuit Technology, nieuwe mogelijkheden en kansen
Herconfigureerbare I/O architectuur voor Industriele Internet of Things (IIoT)
Drukte verwacht op het D&E Event
LoRa, Sigfox en andere IoT technologieën
Succes met IoT, businesscase & technologie
IoT (beveiligings) oplossingen te zien op de kennismarkt
Embedded/FPGA onderzoek verandert cameralandschap
Praktijkcases van Barco Silex en Core|Vision
Chips, Bricks en Modules op de kennismarkt
Electronic Design Automation – Moeilijk wordt makkelijk(er)
Design for Production
Developing in the Age of IoT Connectivity